Culturele e-mailmarketing

Statistieken over 2016

E-mailmarketing statistieken

MailingLijst.nl is dé e-mailmarketing applicatie voor de culturele sector. In 2016 hebben ongeveer 150 klanten ruim 3.500 e-mailcampagnes verzonden die samen goed zijn voor meer dan 10 miljoen verzonden mailtjes aan 1,3 miljoen personen. Deze mailtjes hebben we geanalyseerd en leveren soms interessante resultaten op. We geven je hier graag een overzicht van de cijfers en mogelijke verklaringen voor opvallende trends.

“In 2016 hebben we meer dan 10 miljoen e-mailtjes verzonden!”

Miljoen e-mails verzonden

Pijl

Miljoen keer geopend

Pijl

Duizend geklikt

Het open- en klikpercentage

Het openpercentage van culturele mailingen is wederom een procent gestegen ten opzicht van 2015. Een flinke stijging die het belang en de relevantie van e-mailmarketing alleen maar onderstreept. De stijging kunnen we verklaren omdat we zien dat e-mailcampagnes steeds gerichter worden verzonden. We hebben gemeten dat gerichte e-mailcampagnes op maat veel beter scoren. Daarnaast wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan de onderwerpregel, de pre-header en het verzendmoment. Al deze aspecten hebben invloed op het openpercentage.

%

Openpercentage arrow-up

%

Klikpercentage arrow-down

Het klikpercentage is daarentegen wat gedaald van 16,1% naar 14,5%. Er wordt dus veel gedaan om ontvangers de e-mail te laten openen, maar als er vervolgens minder aandacht is besteed aan de inhoud van de e-mail wordt er minder geklikt. Het kan ook zo zijn dat er juist heel veel aandacht is besteed aan de inhoud van de e-mail, waardoor de ontvanger zich niet meer genoodzaakt voelt om verder te klikken.

Openpercentage

Het openpercentage van 2013 tot en met 2016. We zien elk jaar een lichte stijging:

E-mailmarketing openpercentage

Klikpercentage

Het klikpercentage van 2013 tot en met 2016. Dit is het afgelopen jaar iets gedaald:

E-mailmarketing klikpercentage

Omvang van de e-mailcampagne

De meeste culturele e-mailcampagnes die zijn verzonden hebben minder dan 500 ontvangers. Vorig jaar was tussen de 1.000 en 5.000 ontvangers nog de grootste groep. Steeds vaker zien we gepersonaliseerde service- en directmails naar selecties uit ticketing- en crm-systemen. Culturele e-mailcampagnes worden dus steeds gerichter verzonden en dit zien we ook terug in de openpercentages.

Het aantal ontvangers heeft een grote invloed op het open- en klikpercentage. Hoe groter het bestand, hoe lager het openpercentage. E-mailcampagnes aan maximaal 1.000 adressen scoren veel beter dan campagnes die naar meer dan 1.000 adressen worden verzonden. E-mailcampagnes met minder dan 500 e-mailadressen scoren gemiddeld een openpercentage van bijna 50%.

E-mailcampagne omvang

“E-mailcampagnes die gerichter zijn verzonden scoren veel beter!”

Met modernere ticketing-/planning-/crm-systemen kan men selecties maken op het gedrag van de klant (bijvoorbeeld iedereen die een kaartje heeft gekocht voor een bepaalde voorstelling), daardoor worden er kleinere en meer gerichte e-mailcampagnes verzonden met als gevolg dus een hoger openpercentage.

Verzonden vs. Geopend

We hebben ook in kaart gebracht wanneer de meeste e-mailcampagnes worden verzonden, en of dit ook invloed heeft op het openpercentage. Let op: Dit kan per organisatie en/of doelgroep verschillend zijn, dus test dit met verschillende verzendmomenten voor uw nieuwsbrief.

Welke maand?

De meeste culturele e-mailcampagnes worden verzonden in oktober, op gepaste afstand gevolgd door februari en mei. Opvallend is dat e-mailcampagnes die worden verzonden in december en januari het best worden geopend. In de zomermaanden (mei, juni en juli) zijn de openpercentages het laagst.

In de grafiek hieronder ziet u in welke maand de meeste campagnes worden verzonden.

E-mail maand omvang

We zien dat mailingen die verzonden zijn in januari het hoogste openpercentage hebben.

E-mail maand open

Welke dag?

Op donderdag worden veruit de meeste mailingen verzonden. Daarna scoren de woensdag en vrijdag het best. Opvallend is wel dat er in het weekend relatief weinig wordt gemaild. Dit betekent dus dat bijna 97% (!) van alle culturele e-mailcampagnes op werkdagen wordt verzonden.

E-mail dag omvang

“Slechts 3% wordt in het weekend verzonden!”

Mailingen die verzonden worden op maandag en dinsdag hebben het beste openpercentage met respectievelijk 37,8% en 37,2%.

E-mail dag open

“E-mailcampagnes verzonden op dinsdag scoren het best!”

Welke tijd?

De meeste culturele e-mailcampagnes worden tijdens kantooruren verzonden (83%). Met een piek aan het begin van de dag tussen 09.00 en 12.00 uur (30%) en aan het eind van de dag tussen 15.00 en 18.00 uur (32%). Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt ook veel verzonden (21%). De overige e-mailcampagnes worden in de avonduren (13%) verzonden en slechts een paar procent voor 09.00 uur ’s ochtends.

En op welk tijdstip worden de e-mails het meest geopend? Een klein deel (5%) wordt al voor 09.00 uur geopend. Tussen 09.00 en 12.00 uur wordt 20% geopend en ook tussen 12.00 en 15.00 uur wordt 20% geopend. Aan het eind van de dag tussen 15.00 en 18.00 uur stijgt het iets naar 25%. Waar er ’s avonds weinig wordt verzonden zien we dat er dan juist best veel e-mails worden geopend. 30% van de nieuwsbrieven worden tussen 18.00 en 00.00 uur gelezen.

Man vs. Vrouw

We hebben in totaal 1,3 miljoen e-mailadressen geanalyseerd. Daarvan weten we zeker dat 17% man is en 18,5% vrouw. Op basis van onze EM-Genderizer (geslacht bepalen op basis van voornamen uit het bestand van het Meertens Instituut), komen we op 28% man en 34% vrouw. Van de overige 38% is het geslacht onbekend.

De grote vraag is natuurlijk of we verschil zien in de open- en klikpercentages tussen mannen en vrouwen? We hebben een korte analyse gedaan en dit levert een tweetal interessante conclusies op! Zo zien we dat mannen hun e-mail beter/sneller openen, maar dat vrouwen de hun e-mail beter lezen en meer klikken.

Man vs Vrouw

“Mannen openen e-mails sneller en vaker”

“Vrouwen lezen de e-mail beter en klikken meer”

Wilt u zelf ook hogere open- en klik-percentages? Onze e-mailmarketing experts hebben tal van leuke tips en ideeën om je lezers beter te bereiken en ze te verleiden tot openen en klikken van je e-mailcampagne. Dat doen we graag voor onze MailingLijst klanten, maar zeker ook voor gebruikers van MailChimp, MailPlus, Campaign Monitor enzovoort. Geheel vrijblijvend.

Eenvoudig effectieve nieuwsbrieven opmaken en versturen.
Zeer fijne e-mailmarketing software speciaal ontwikkeld voor culturele organisaties.

© EM-Cultuur 2017 – Damrak 68 – 1012 LM Amsterdam – 020-4626000 – info@em-cultuur.nl

Share This